Lykke Optimum PP

Lykke Optimum PP født 25-03-2018

Far: Lykke Le Mans PP

Mor: Lykke Lucy PP

MF: Klitgårdens Emil PP

fødselsvægt 50 kg.

200 dagsvægt 429 kg.

365 dagsvægt 833 kg.

Langmose Odin P

Langmose Odin P født 04-02-2018

Far: Sterling Gino 1 ( fødselsvægt 48 kg. )

Mor: Langmose Liva PP ( fødselsvægt 45 kg. )

MF: Auroch Deuter PP

fødselsvægt 68 kg.

200 dagsvægt 439 kg.

365 dagsvægt 729 kg