SOLGT:
Lykke Optimum PP født 25-03-2018
Far: Lykke Le Mans PP MF: Klitgårdens Emil PP
fødselsvægt: 50 kg.
200 dagsvægt 429 kg.
365 dagsvægt 833 kg.